Pigepokalen

Senest opdateret: Lørdag, 13. januar 2018

Pigepokalen gives efter ansøgning til det kvindelige medlem der flyver den bedste distanceflyvning på minimum 50 Km. Hvis ingen pige ansøger om pokalen kan den tildeles et mandligt medlem efter samme regler.

Vundet af:

2006: Jørgen Dantoft, ??? km.
2002: Ole Refsgaard, 303 km.
2000: Axel Kjeldsen, 104 km.
1998: Kjartan Færch, 188 km.
1997: Jørgen Dantoft, 305 km.
1995: Jesper Rasmussen, 314 km.  
1994: Jørgen Dantoft, 320 km.
1993: Mette Mortensen, 57 km.
1992: Jørgen Dantoft, 207 km.
1983: Søren Knudsen (Ny pokal), 88 km.
1979: Eric Jul (Til egendom), 450 km.
1978: Eric Jul, 169 km.
1977: Eric Jul, 245 km.
1976: Sonja Kryger, 60 km.
1975: Birgitte Ørskov, 69 km.
1974: Sonja Kryger, 15 km.

Statutter:

for

pokal udsat af Helge Gunnar Nielsen

Pokalen er skænket Frederikssund-Frederiksværk Flyveklub på 10 års dagen for Flyveklubbens start.

Den er en vandrepokal, og den gives efter ansøgning og efter bestyrelsens afgørelse til det kvindelige medlem, som i årets løb har fløjet den bedste distance på mindst 50 Km efter nedennævnte regler. Såfremt intet kvindelige medlem har fløjet en sådan distance gives den til et mandligt medlem efter samme regler.

Som den bedste distance regnes den flyvning der har givet flest point efter følgende regler: Fri distance - 1 point/Km, Målflyvning - 1,5 point/Km, Returflyvning - 2 point/Km, Trekantflyvning - 2,5 point/Km. Ved en planlagt trekantsflyvning, hvor første vendepunkt rundes med efterfølgende landing på startsted, tæller den som en returflyvning. Ved en planlagt retur- eller trekantflyvning, som ikke gennemføres, men hvor 1 eller 2 vendepunkter rundes, tæller distancen til vendepunkterne som målflyvning og distrancen fra sidste vendepunkt til landingsstedet som fri distance. I tvivlstilfælde er FAI's "Rekord og Diplomregler" gældende.

Pokalen vindes til ejendom, hvis et medlem modtager den 3 år i træk. I modsat fald overgår den til klubbens varetægt og udsmykning, når der ikke længere er plads for indgravering af navne.

Gravering med vinders navn, årstal og tilbagelagt distance betales af FFF.

Årets vinder har pligt til at opbevare pokalen i værdig stand og under betryggende forhold, ligesom vedkommende er erstatningspligtig i tilfælde af pokalens bortkomst.

Pokalen uddeling der skal føres til protokols, finder sted i forbindelse med FFF's årlige ordinære generalforsamling.

Helge Gunnar Nielsen

Gammelt medlem og medstifter af klubben.

Visninger: 3096