Landingspokalen

Senest opdateret: Lørdag, 13. januar 2018

Tildeles den pilot, der lander mest præcist ved årets landingskonkurrence, hvilket afgøres på to flyvninger i henholdsvis en ensædet og en tosædet.

Vundet af:

2014: Tim Dich Simonsen
2013: Asgar Planch Jørgensen
2012: Ole Refsgaard
2000: Axel Kjeldsen
1999: Per Ottosen
1993: Jan Winterskov
1992: Axel Kjeldsen
1989: Axel Kjeldsen
1988: Jens Bonde
1987: Mogens von Jessen
1986: Rasmus Heide
1985: Henrik Frank Larsen
1982: Brynolf Larsen
1981: Bent Nielsen
1980: Bent Nielsen

Statutter:

Det har desværre ikke været muligt at finde de originale statutter for denne pokal! De nedenfor beskrevne statutter er derfor beskrevet af Henrik Toft den 3. Maj 1998.

Pokalen tildeles efter årets landingskonkurrence til det medlem der lander mest præcist. Landingskonkurrencen afgøres ved at hver deltager flyver en flyvning på henholdsvis en énsædet og en tosædet med instruktør.

Der tælles strafpoint efter følgende regler:

Den ensædet flyvning:

Her tælles et point fra for hver cm. man lander forkort eller forlangt i forhold til hovedhjulets aksel og T'et øverste kant.

Endvidere tælles et strafpoint fra for hver cm midten af hovedhjulet lander for langt til siden udover 5 meter til hver side for T'ets midte.

Den tosædet flyvning:

Flyvningen foretages fra forsædet med tildækket højdemåler og med en instruktør i bagsædet.

Her tælles et point fra for hver cm. man lander forkort eller forlangt i forhold til hovedhjulets aksel og T'et øverste kant.

Endvidere tælles et strafpoint fra for hver cm midten af hovedhjulet lander for langt til siden udover 5 meter til hver side for T'ets midte.

Sideglidning er ikke tilladt på nogen af flyvningerne!

Valg af flytype er valgfrit, dog selvfølgelig inden for de typer man er omskolet til. Dette gælder også den tosædet flyvning, hvor endvidere instruktøren skal være omskolet til typen.

Den pilot der opnår færest strafpoint vinder årets konkurrence.

Pokalen vindes til ejendom, hvis et medlem modtager den 3 år i træk. I modsat fald overgår den til klubbens varetægt og udsmykning, når der ikke længere er plads for indgravering af navne.

Gravering med vinders navn pg årstal betales af FFF.

Årets vinder har pligt til at opbevare pokalen i værdig stand og under betryggende forhold, ligesom vedkommende er erstatningspligtig i tilfælde af pokalens bortkomst.

Pokalens uddeling, der skal føres til protokols, finder sted i forbindelse med FFF's årlige ordinære generalforsamling.

Visninger: 2714