Senest opdateret: Torsdag, 16. marts 2023

Uddannelsen

På denne side kan du læse hvorledes svæveflyveudannelsen foregår. Uddannelsen er tilrettelagt af Dansk Svæveflyver Union og godkendt af Statens Luftfartsvæsen (SLV). Udannelsen er (bortset fra tipholderkurset) derfor ens i alle danske svæveflyveklubber.

Uddannelsen er sammensat af en række normer (flyveøvelser) af stigende sværhedsgrad. Det sikrer at at du som elev gradvis bliver fortrolig med de elementære øvelser, og på en sådan måde, at du er i stand til at forberede dig på næste lektion / øvelse. Et væsentligt element i uddannelsen er fokusering på sikkerhedsmæssige forhold. Dette med henblik på at påvirke dig til under alle forhold at have opmærksomheden henledt herpå. Det er hensigten med uddannelsen, at du skal opnå færdigheder der modsvarer de krav, der gælder for at bestå prøven til S-certifikat.

Uddannelsen er sammensat af 20 normer, 12 A-normer og 8 B-normer. Hele uddannelsesforløbet med A-normer og B-normer er beskrevet i ’Uddannelseslogbog for Svæveflyver’, der er såvel instruktørens som din oversigt over uddannelsesforløbet, og tillige er din personlige logbog og dokumentation for uddannelsesforløbet.

Tipholderkursus

Din uddannelse frem mod svæveflyvepilot begynder på jorden med et "Tipholderkursus".

Kurset omfatter alle de arbejder, som foretages på jorden for at få vore fly sikkert i luften og ned igen. Efter dette "kursus" vil du være i stand til at deltage i dette arbejde. Og du er i stand til at færdes sikkert på pladsen uden at bringe dit eget eller andres liv i fare.

A-Normer

Uddannelsen i svæveflyvning starter i vor 2-sædede ASK-21, i hvilken du de første 60 - 100 starter flyver sammen med én af vore instruktører. Du vil normalt få 3 - 6 starter pr. flyvedag. Du skal være indstillet på at mange af dine første starter vil have en varighed af ca. 5 - 6 minutter. Denne uddannelse betegnes som A-normer og afslutter med, at du skal flyve solo (alene) på Twin Astiren. Herefter er den første "måge" hjemme, idet du nu får "Begrænset eneflyvningstilladelse".

Med begrænset eneflyvningstilladelse må du under en instruktørs opsyn flyve alene på vores et-sædede skolefly i nærheden af flyvepladsen.

B-Normer 

Den efterfølgende uddannelse foregår på vor godmodige LS-4. Dette flys egenskaber ligger meget tæt op af vort skolefly, så overgangen vil være relativ nem. Den uddannelse, som du her skal igennem, svarer til den første - blot i et et-sædet fly. Denne uddannelse afsluttes også med en praktisk flyveprøve.

Består du denne prøve opnår du alt efter din alder og flyvetid enten lokalflyvningstilladelse eller S-certifikat.

Når du har fået lokalflyvningstilladelse (2 "måger") må du flyve uden at en instruktør overvåger dig. Du må dog stadig ikke bevæge dig længere væk fra pladsen end at du altid kan nå tilbage.

Hvis du er fyldt 16 år og har fløjet mindst 24 timer og 90 starter får du derimod dit S-Certifikat. Med S-Certifikatet (3 "måger") i hånden er du fuldbåren svæveflyver, og må flyve væk fra pladsen ud i landskabet så langt termikken kan bære dig.

Stræk-Normer

Som supplement til den elementære uddannelse findes der en række normer med det formål, at gøre dig rede til at flyve ud på stræk - væk fra pladsen og ud i landskabet. Heri indgår også, hvorledes du skal arte dig i forbindelse med konkurrenceflyvning.

Teori

Ud over den praktiske uddannelse, som er beskrevet ovenfor, er der også teori. Du skal inden du aflægger din B-prøve, have bestået S-teoriprøven. Klubben forestår denne uddannelse i perioden januar - april, hvor der afsluttes med prøven. De 9 fag der undervises i er Luftfartsret, Menneskelig ydeevne, Meteorologi, Kommunikation, Flyveprincipper, Operationelle Procedurer, Flyvepræstation og -planlægning, Generel viden om Luftfartøjer samt Navigation.

VHF-Bevis

Hertil kommer, at vi i klubben har den regel, at vi skal være i besiddelse i VHF-radiobevis for at måtte flyve ud på stræk. Dvs. at du skal have gennemgået en uddannelse i anvendelse af flyets radio, fastsat af Statens Luftfartsvæsen, samt have aflagt en prøve i din kunnen.

Visninger: 4268