Senest opdateret: Lørdag, 3. februar 2018

Plads: Svæveflyvepladsen, Frederikssund nord

Bane: 10-28 ca. 1000 m lang.

Beliggende langs sydsiden af Græse Å med hangar på sydsiden af banen. Hangar koordinater N 55 51.7 E 12 04.1

Opkald kan ske til Frederikssund Radio på Nordsjælland svæveflyvefrekvens 122.650 MHz.

Adgang via Ellehammervej, som er en sidevej til Byvej i den nordlige del af Frederikssund.

Pladsen er ujævn og ofte våd, da den ligger på gammel fjordbund i 1 - 2 meters højde.

Indflyvning i østende: Pas på højspændingsledninger på tværs ca. 100 meter fra baneenden. Bemærk også "Danshøj" en bakke lidt nord for indflyvningen til bane 28. Bakken er ca. 50 meter over banen.

Indflyvning i vestende: Som det ses er hele indflyvningsområdet er MASSIVT bebygget villakvarter. Udvis størst muligt hensyn ved overflyvning af boligområder!

Motorflyvning KUN med motorsvævefly (TMG) og KUN  efter forudindhentet tilladelse hos flyvechefen.

Visninger: 11957