G. V. Binderkrantz Pokalen

Senest opdateret: Lørdag, 13. januar 2018

Bestyrelsen uddeler pokalen til et medlem der har været med til højnelse af klubbens standard.

Uddelt til:

2011: Rasmus Heide & Thomas Boyhus Jensen
2006: Thomas Boyhus Jensen
2005: Katja Hoffmann Barfod
2004: Per Staalø
2003: Carsten Olsen
2000: Asger R. Hansen
1999: Kerny Ustrup
1998: Axel Kjeldsen
1997: Jens Jørgen Hansen
1996: Jørgen Knudsen
1995: Bjerring Larsen
1994: Niels Witthøfft
1992: Hans-Henrik Jensen
1990: John Andersen
1987: Jørgen Dantoft
1986: Ernst Rath
1985: Jacob Carlsen
1983: Allan Storm
1982: Leon W. Kristensen
1981: Henning Kjær
1980: Peter Bünger
1979: Bent Nielsen
1978: Brynolf Larsson
1977: Knud Larsen
1976: Poul Hansen
1975: Erik Skov Hansen
1974: G. Ørskov Hansen
1973: Henning Hansen
1972: P. O. Petersen

Statutter

24. juni 1972

Pokalen er indstiftet af FFF's medlemmer på ovennævnte dato, og den kan som sådan kun vindes af samme.

Pokalen overdrages for et kalenderår af gangen, og overrækkelsen finder sted på FFF's årlige ordinære generalforsamling.

Det tilfalder den årlige vinder - sammen med den til enhver tid valgte formand, at tømme pokalen for dens indhold, som betales af sidstnævnte så længe vedkommende er aktiv.

Pokalen er at betragte som en hæderspokal, hvorfor den er klubbens ejendom, og vinderen skal derfor opbevare den forsvarligt og i en sådan stand - at den altid kan fremvises. Vinderen er ansvarlig for pokalen og dens returnering til sekretæren 30 dage før afholdelsen af den årlige ordinære generalforsamling.

FFF bekoster indgravering af navn, årstal og præstation, som skal være foretaget inden overrækkelsen. Når pokalen ikke kan bære flere graveringer, har den sin blivende plads i klublokalet.

Da vor klub har - eller vil få flere disciplin pokaler ad åre, har denne pokal ingen tilknytning til en bestemt præstation, hvorfor det er overdraget bestyrelsen til dennes vurdering, at udpege en person blandt vore kvindelige og mandlige medlemmer, som foruden at være et godt medlem. også har bidraget til at øge interessen for større værdier, - nemlig det at gennemføre et program eller en konkret opgave man har sat sig for at løse.

    1. Pokalvinderen udpeges og vælges enstemmigt af bestyrelsen senest 14. dage før den årlige ordinære generalforsamlings afholdelse. - Pokalvinderens navn må ikke offentliggøres før pokaloverrækkelsen. - Det påhviler sekretæren at foranledige vinderens tilstedeværelse ved overrækkelsen gennem information. Eventuelt forfald skal være sekretæren bekendt.

    2. Pokalvinderen skal have udført en eller flere præstationer af værdig karat til højnelse af klubbens standard, herunder bl.a. en eller flere flyvemæssige opgaver indenfor varighed, distance, målflyvning, trekantflyvning - eller en placering i et mesterskab.

    3. Pokalvinderen skal altid modtage 1 eksemplar af pokalens STATUTTER samtidig med pokalens overrækkelse. - Ved aflevering af pokalen til det efterfølgende års vinder, har den gamle vinder ret til at modtage et diplom som bevis for at have vundet pokalen året før. Diplomoverrækkelsen skal finde sted umiddelbart efter, at dette års vinder har modtaget hæderspokalen. - - Diplomet underskrives af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer med angivelse af diplomets årstal-valør samt dato for diplomets udstedelse. - Sekretærens forhandlingsprotokol skal indehold vinderens navn fra år til år.

ORIENTERING og STATUTTER

herved bekendtgjort

med en dybfølt tak til FFF

G. V. Binderkrantz

Visninger: 3331