FFF's ærestegn

Senest opdateret: Lørdag, 13. januar 2018

Tidligere modtagere og bestyrelsen tildeler ærestegnet til et medlem der minimum gennem 5 år har været et dynamisk bestyrelsesmedlem eller et aktivt medlem, som ihærdigt, samvittighedsfuldt og selvstændigt har løst overgaver til gavn for FFF.

Tildelt:

1995: Rasmus Heide
1989: Peter Bünger
1987: Henning Hansen
1980: Ørskov
1979: Poul A. Hansen
1974: Arno Larsen
197?: G. V. Binderkrantz
1969: P. Hedegaard Johansen
1969: Bent Nielsen
1969: Ruth Nielsen

Statutter:

gvb marts 1979

For GULDNÅLEN (murstenen)

1. Den som modtager ovennævnte har i en længere periode (min. 5-7 år) deltaget kontinuerligt i en af følgende 3. punktafsnit til styrkelse af FFF:

Pkt. a) Ledelsesposter:

  • Dynamisk formand
  • Dynamisk sekretær
  • Dynamisk kasserer

Pkt. b) Ledelsesposter

dynamisk bestyrelsesmedlem som har påtaget/formidlet væsentlige opgaver, - udadvendt virksomhed, - skabt og beholdt/videregivet kontakter til myndigheder/organisationer, materielvedligeholdelse af enhver art.

Pkt c) Aktivt medlem

der ihærdigt, samvittighedsfuldt og selvstændigt løser enhver opgave til gavn for helheden, - og som evner eller tager skridt til at oplære andre i tilsvarende vitale arbejds- og evt. ledelsesfunktioner, der samtidigt "følges op" ad medlemmet.

2. Det forudsættes at medlemmet konstant har været loyal overfor sin klub, og i enhver henseende er tro mod sin bestyrelse, sålænge den varetager interesser til styrkelse af FFF's position.

Flertalsafgørelser jævnfør. FFF's love skal respekteres.

3. Modtagere af FFF's ÆRESTEGN er ansvarlig for mindst hvert 5. år at indstille til bestyrelsen den eller de medlemmer, som er værdige til nålen. Bestyrelsen godkender/forkaster indstillingen.

ÆRESTEGNET overrækkes kun på årlige, ordinære generalforsamlinger, og indstillingsmedlemmerne og bestyrelsen afgør i fællesskab, hvem der på FFF's vegne overrækker ÆRESTEGNET.

4. Der skal altid foreligge en komplet fortegnelse over samtlige de medlemmer, der gennem årene har modtaget FFF's ÆRESTEGN.

5. Højeste anerkendelse efter FFF's ÆRESTEGN er fortsat jævnfør. FFF's LOVE: udnævnelse til ÆRESMEDLEM af FREDERIKSSUND-FREDERIKSVÆRK FLYVEKLUB.

6. Siden ÆRESTEGNET's indstiftelse af den daværende bestyrelse, har det været kutyme, at de ikke har belastet FFF's økonomi, og det påhviler fortsat medlemmer med ÆRESTEGN at fortsætte denne linie.

Hermed givet til underretning og godkendt af i dag værende modtagere af ÆRESTEGNET samt FFF's bestyrelse.

Visninger: 3038