Bedste 200 km

Senest opdateret: Lørdag, 13. januar 2018

Tildeles efter ansøgning til det medlem, som i årets løb har fløjet den hurtigste 200 Km trekant, uanset startsted.

Vundet af:

1997: Jørgen Dantoft, 207 km. 82,6 km/t
1995: Jørgen Dantoft, 207 km. 71,0 km/t  
1994: Mogens Balsby, 215 km. 61,1 km/t
1993: Jørgen Dantoft, 207 km. 45,16 km/t
1992: Jørgen Dantoft, 207 km. 37,0 km/t
1989: J. D. & Niels Løn, 207 km. 46,87 km/t
1988: Jørgen Dantoft 207, km. 64,7 km/t    

Statutter:

Det har desværre ikke været muligt at finde de originale statutter for denne pokal! De nedenfor beskrevne statutter er derfor beskrevet af Henrik Toft den 3. Maj 1998, med udgangspunkt i statutterne for hurtigste 100 Km.

Vandrepokalen tildeles efter ansøgning til det medlem, som i årets løb har fløjet den hurtigste 200 Km trekant, uanset startsted. I tvivlstilfælde er FAI's "Rekord- og Diplomregler" gældende.

Pokalen vindes til ejendom, hvis et medlem modtager den 3 år i træk. I modsat fald overgår den til klubbens varetægt, når der ikke længere er plads for indgravering af navne.

Gravering med vinders navn, dato og gennemsnitshastighed betales af FFF.

Årets vinder har pligt til at opbevare pokalen i værdig stand og under betryggende forhold, ligesom vedkommende er erstatningspligtig i tilfælde af pokalens bortkomst.

Pokalens uddeling, der skal føres til protokols, finder sted i forbindelse med FFF's årlige ordinære generalforsamling.

Visninger: 3941