Best Themes by Get BlueHost
Senest opdateret: Mandag, 17. februar 2014

Er tilgået Jørgen Dantoft - se erstatningspokalen som hedder "årets bedste flyvning"!

Vundet af:

1990: Jørgen Dantoft ? km.
1989: Jørgen Dantoft/Niels, Løn 207 km.
1988: Jørgen Dantoft, 207 km.
1987: Jørgen Dantoft, 69 km.
1986: Jørgen Dantoft, 144 km.
1985: Jørgen Knudsen, 200 km.
1983: Jørgen Dantoft, 142 km.
1982: Jørgen Knudsen, 182,6 km.

Statutter:

For pokal udsat af Helge G. Nielsen 4.3.1984

Pokalens navn:

Distance pokalen.

Uddeles:

Efter ansøgning og efter bestyrelsens afgørelse uddeles pokalen til det medlem, der har præsteret årets længste flyvning, antal km. Flyvningen skal have fundet sted på Sjælland. Dokumentation fra flyvningen skal vedlægges ansøgningen.

Overdragelsen:

Ved FFF's efterfølgende ordinære generalforsamling.

Øvrigt:

FFF bekoster inskription med navn, dato for flyvningen og distancens km. Pokalen vindes til ejendom, når den er tildelt samme medlem tre år i træk.

Senest opdateret: Mandag, 17. februar 2014

Tidligere modtagere og bestyrelsen tildeler ærestegnet til et medlem der minimum gennem 5 år har været et dynamisk bestyrelsesmedlem eller et aktivt medlem, som ihærdigt, samvittighedsfuldt og selvstændigt har løst overgaver til gavn for FFF.

Tildelt:

1995: Rasmus Heide
1989: Peter Bünger
1987: Henning Hansen
1980: Ørskov
1979: Poul A. Hansen
1974: Arno Larsen
197?: G. V. Binderkrantz
1969: P. Hedegaard Johansen
1969: Bent Nielsen
1969: Ruth Nielsen

Statutter:

gvb marts 1979

For GULDNÅLEN (murstenen)

1. Den som modtager ovennævnte har i en længere periode (min. 5-7 år) deltaget kontinuerligt i en af følgende 3. punktafsnit til styrkelse af FFF:

Pkt. a) Ledelsesposter:

  • Dynamisk formand
  • Dynamisk sekretær
  • Dynamisk kasserer

Pkt. b) Ledelsesposter

dynamisk bestyrelsesmedlem som har påtaget/formidlet væsentlige opgaver, - udadvendt virksomhed, - skabt og beholdt/videregivet kontakter til myndigheder/organisationer, materielvedligeholdelse af enhver art.

Pkt c) Aktivt medlem

der ihærdigt, samvittighedsfuldt og selvstændigt løser enhver opgave til gavn for helheden, - og som evner eller tager skridt til at oplære andre i tilsvarende vitale arbejds- og evt. ledelsesfunktioner, der samtidigt "følges op" ad medlemmet.

2. Det forudsættes at medlemmet konstant har været loyal overfor sin klub, og i enhver henseende er tro mod sin bestyrelse, sålænge den varetager interesser til styrkelse af FFF's position.

Flertalsafgørelser jævnfør. FFF's love skal respekteres.

3. Modtagere af FFF's ÆRESTEGN er ansvarlig for mindst hvert 5. år at indstille til bestyrelsen den eller de medlemmer, som er værdige til nålen. Bestyrelsen godkender/forkaster indstillingen.

ÆRESTEGNET overrækkes kun på årlige, ordinære generalforsamlinger, og indstillingsmedlemmerne og bestyrelsen afgør i fællesskab, hvem der på FFF's vegne overrækker ÆRESTEGNET.

4. Der skal altid foreligge en komplet fortegnelse over samtlige de medlemmer, der gennem årene har modtaget FFF's ÆRESTEGN.

5. Højeste anerkendelse efter FFF's ÆRESTEGN er fortsat jævnfør. FFF's LOVE: udnævnelse til ÆRESMEDLEM af FREDERIKSSUND-FREDERIKSVÆRK FLYVEKLUB.

6. Siden ÆRESTEGNET's indstiftelse af den daværende bestyrelse, har det været kutyme, at de ikke har belastet FFF's økonomi, og det påhviler fortsat medlemmer med ÆRESTEGN at fortsætte denne linie.

Hermed givet til underretning og godkendt af i dag værende modtagere af ÆRESTEGNET samt FFF's bestyrelse.

Senest opdateret: Mandag, 28. marts 2016

Tildeles til den pilot der har opnået sæsonens længste flyvning uanset startsted.

Vundet af:

2014: Ole Refsgaard, 10:39
2006: Jørgen Dantoft, ?:??
2004: Jens Hansen, ?:??
2003: Jens Hansen, 7:13
2002: Axel Kjeldsen, 7:13
2001: Jens Hansen, 7:14
2000: Jens Hansen, 6:14
1999: Peter Isaksen, 5:58
1998: Axel Kjeldsen, 7:06
1997: Jens Hansen, 8:24
1995: Jesper Rasmussen, 7:05
1994: Axel Kjeldsen, 7:06
1993: Jørgen Dantoft, 7:43
1992: Ken Andersen, 7:37
1991 Jørgen Dantoft, 4:32
1990: Jørgen Dantoft, 10:00
1989: Mogens Von Jessen, 6:07
1988: Niels H. Larsen, 6:40
1987: Jørgen Dantoft, 6:07
1986: Jørgen Dantoft, 4:56
1985: Jørgen Knudsen, 7:30
1984: Søren Knudsen, 5:20
1983: Gert Elkjær, 7:23
1982: Jørgen Jepsen, 6:20
1981: Jørgen Dantoft, 7:25
1980: Bent Nielsen, 4:57
1979: Eric Jul, 8:48
1978: Jørgen Jepsen, 7:36
1977: Arne Olsen, 6:47
1976: Jørgen Valentin, 6:34
1975: Arne Olsen, 7:15
1974: Jørgen Lindballe, 5:33
1973: Poul A. Hansen, 6:12
1972: Erik Skov Hansen, 5:30

Statutter:

For pokal udsat af H. Gunnar Nielsen,

Kalundborg Flyveklub.

Som gammel medlem af klubben skænker jeg hermed på indvielsesdagen af jeres uddannelsescenter, den 17. juni 1972, en pokal til præmie for bedste varighedsflyvning i et kalender år. I tvivlstilfælde skal barografstrimmel udgøre beviset.

Pokalen kan ikke vindes til ejendom, men overgår til klubbens varetægt og udsmykning, når der ikke længere er plads for indgravering af vindernes navne.

Pokalen kan kun vindes af klubmedlemmer, der er solo-piloter uden S samt S-piloter.

Der er den højeste enkeltpræstation der tæller - ikke sammenlægning af flere flyvetider.

Graveringen med vinderens navn og tiden betales af FFF.

Årets vinder har pligt til at opbevare pokalen i værdig stand - og under betryggende forhold, - ligesom vedkommende er erstatningspligtig i tilfælde af pokalens bortkomst.

Pokalen uddeles på FFF's årlig ordinære generalforsamling.

Pokalen skal returneres af sidste års vinder senest 30 dage før den kommende ordinære generalforsamling - til klubbens kasserer.

Når pokalen er overdraget til en ny vinder modtager den tidligere vinder 1 stk. diplom som bevis for sidste års bedste varighedsflyvning. Diplomet udfærdiges af FFF's bestyrelse v/sekretæren, og det underskrives og dateres af samme + et vitterlighedsvidne v/ klubbens formand.

Årets vinder føres til protokols.

Senest opdateret: Mandag, 28. marts 2016

Tildeles den pilot, der lander mest præcist ved årets landingskonkurrence, hvilket afgøres på to flyvninger i henholdsvis en ensædet og en tosædet.

Vundet af:

2014: Tim Dich Simonsen
2013: Asgar Planch Jørgensen
2012: Ole Refsgaard
2000: Axel Kjeldsen
1999: Per Ottosen
1993: Jan Winterskov
1992: Axel Kjeldsen
1989: Axel Kjeldsen
1988: Jens Bonde
1987: Mogens von Jessen
1986: Rasmus Heide
1985: Henrik Frank Larsen
1982: Brynolf Larsen
1981: Bent Nielsen
1980: Bent Nielsen

Statutter:

Det har desværre ikke været muligt at finde de originale statutter for denne pokal! De nedenfor beskrevne statutter er derfor beskrevet af Henrik Toft den 3. Maj 1998.

Pokalen tildeles efter årets landingskonkurrence til det medlem der lander mest præcist. Landingskonkurrencen afgøres ved at hver deltager flyver en flyvning på henholdsvis en énsædet og en tosædet med instruktør.

Der tælles strafpoint efter følgende regler:

Den ensædet flyvning:

Her tælles et point fra for hver cm. man lander forkort eller forlangt i forhold til hovedhjulets aksel og T'et øverste kant.

Endvidere tælles et strafpoint fra for hver cm midten af hovedhjulet lander for langt til siden udover 5 meter til hver side for T'ets midte.

Den tosædet flyvning:

Flyvningen foretages fra forsædet med tildækket højdemåler og med en instruktør i bagsædet.

Her tælles et point fra for hver cm. man lander forkort eller forlangt i forhold til hovedhjulets aksel og T'et øverste kant.

Endvidere tælles et strafpoint fra for hver cm midten af hovedhjulet lander for langt til siden udover 5 meter til hver side for T'ets midte.

Sideglidning er ikke tilladt på nogen af flyvningerne!

Valg af flytype er valgfrit, dog selvfølgelig inden for de typer man er omskolet til. Dette gælder også den tosædet flyvning, hvor endvidere instruktøren skal være omskolet til typen.

Den pilot der opnår færest strafpoint vinder årets konkurrence.

Pokalen vindes til ejendom, hvis et medlem modtager den 3 år i træk. I modsat fald overgår den til klubbens varetægt og udsmykning, når der ikke længere er plads for indgravering af navne.

Gravering med vinders navn pg årstal betales af FFF.

Årets vinder har pligt til at opbevare pokalen i værdig stand og under betryggende forhold, ligesom vedkommende er erstatningspligtig i tilfælde af pokalens bortkomst.

Pokalens uddeling, der skal føres til protokols, finder sted i forbindelse med FFF's årlige ordinære generalforsamling.

Senest opdateret: Mandag, 17. februar 2014

Tildeles efter ansøgning til det medlem, som i årets løb har fløjet den hurtigste 200 Km trekant, uanset startsted.

Vundet af:

1997: Jørgen Dantoft, 207 km. 82,6 km/t
1995: Jørgen Dantoft, 207 km. 71,0 km/t  
1994: Mogens Balsby, 215 km. 61,1 km/t
1993: Jørgen Dantoft, 207 km. 45,16 km/t
1992: Jørgen Dantoft, 207 km. 37,0 km/t
1989: J. D. & Niels Løn, 207 km. 46,87 km/t
1988: Jørgen Dantoft 207, km. 64,7 km/t    

Statutter:

Det har desværre ikke været muligt at finde de originale statutter for denne pokal! De nedenfor beskrevne statutter er derfor beskrevet af Henrik Toft den 3. Maj 1998, med udgangspunkt i statutterne for hurtigste 100 Km.

Vandrepokalen tildeles efter ansøgning til det medlem, som i årets løb har fløjet den hurtigste 200 Km trekant, uanset startsted. I tvivlstilfælde er FAI's "Rekord- og Diplomregler" gældende.

Pokalen vindes til ejendom, hvis et medlem modtager den 3 år i træk. I modsat fald overgår den til klubbens varetægt, når der ikke længere er plads for indgravering af navne.

Gravering med vinders navn, dato og gennemsnitshastighed betales af FFF.

Årets vinder har pligt til at opbevare pokalen i værdig stand og under betryggende forhold, ligesom vedkommende er erstatningspligtig i tilfælde af pokalens bortkomst.

Pokalens uddeling, der skal føres til protokols, finder sted i forbindelse med FFF's årlige ordinære generalforsamling.