Best Themes by Get BlueHost
  • TV2 Lorry viste søndag den 22. juni 2014 et flot indslag i Søndagsmagasinet om svæveflyvning i FFF. Klik på billedet for at se indslaget.
  • Hver gang en pilot flyver alene for første gang (går solo), fejres det på behørig vis
  • To af klubbens piloter på langtur i vores Duo Discus T
  • Svæveflyvepladsen i Frederikssund set fra luften
  • To af klubbens piloter flyver formation mens de nyder udsigten syd for Arresø
  • I spilstarten kommer man fra 0 - 100 km/t på 3 sekunder og op i 300 meters højde på ca. et halvt minut
  • I FFF benytter vi primært spilstart, men vi har også mulighed for at blive slæbt i luften af Dimonaen
  • Elev og instruktør kredser i termikken ved Roskilde fjord
  • Fra et svævefly ser man verden fra en lidt anden vinkel
Senest opdateret: Søndag, 29. oktober 2017

Flyvesæsonen 2018 starter til april

Flyvesæsonen 2017 er forbi. Vi forventer at starte svæveflyvningen i starten af april 2018, såfremt vejret og vores græsbane tillader det. Den meget ustadige sommer og det meget våde efterår i 2017 lagde en dæmper på vores svæveflyveaktiviteter. På trods af dette blev det alligevel til mange fede svæveflyveoplevelser og det lykkedes for 4 af vores nye medlemmer at flyve solo (alene) første gang.

Den sidste weekend i oktober skilte vi alle vore fly ad og satte dem på deres transportvogne. På skift kommer flyene ind på vores værksted for at blive pudset, poleret og inspiceret af vore kontrollanter, så de er klar til den den kommende sæson. Vores spil og andet kørende materiel er også gjort klar til vinteren, og skal have et serviceeftersyn, inden vi starter flyvningen igen.

Vinteren bliver også brugt af vore elever og kommende instruktører på at tage svæveflyveteori. Undervisningen starter lige efter nytår og varer frem til april, hvor der afholdes eksamen. Der undervises i 6 fag: Love og bestemmelser, meteorologi, aerodynamik, flyvelære, instrument og materiellære samt faget menneskelig ydeevne og begrænsninger (MYB).

Hvis du ønsker at deltage i teoriundervisningen, er du velkommen til at kontakte os. Paraglidere og ballonskippere er også velkomne.

Jacob fejres efter hans første soloflyvning

Senest opdateret: Mandag, 10. februar 2014

Velkommen til Frederikssund Frederiksværk Flyveklub!

Når du kommer som gæst eller nyt medlem i klubben, og de første gange på flyvepladsen, kan det være vanskeligt at få overblik over hvad der foregår. Flyvningen og flyvepladsen er organiseret efter en mængde forskellige regler, nogle er lovmæssige krav, udstedt af Statens Luftfartsvæsen (SLV), mens andre er regler og krav fra Dansk Svæveflyveunion (DSvU) eller interne klubregler, som forefindes i klubbens Flyvereglement. Fælles for alle reglerne er at gøre afviklingen af flyvningen så sikker og effektiv som muligt. Det er ikke formålet med denne side at give dig et indgående kendskab til alle regler eller flyvepladsens organisation, men kun at give en introduktion til klubben og hvorledes en flyvedag forløber, samt at give en ganske kort indføring i forhold og begreber omkring svæveflyvning generelt. Endvidere vil du kunne læse kort om hvorledes uddannelsen til svæveflyvepilot (S-pilot) er opbygget.

De første mange gange du kommer på flyvepladsen vil du naturligvis få hjælp til og information af de øvrige tilstedeværende på pladsen til at kunne hjælpe til med at udføre de forskellige opgaver, der skal udføres for at en flyvedag kan fungere. Husk at alle altid er meget villige til at svare på spørgsmål, så hvis du er i tvivl om noget så spørg endelig løs...

Læs mere: Information til nye medlemmer

Underkategorier